Aktivní JMK

                                                         

Implementace KAP JMK II. (IKAP JMK II.)

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Výše dotace: 13.552.168,13 Kč

Cílem projektu je zkvalitnění výsledků předchozího učení, rozvíjení praktických postupů při práci a modernizaci procesu výuky. Podpora rozvoje řemesel a propagace pro jejich budoucí rozvoj, zdokonalování technik, metod, procesů a aktivit efektivnějším způsobem.

 

Zapojení spolupracujících subjektů:

Základní školy

Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, 664 11 Zbýšov

Základní škola Gajdošova 3, 615 00 Brno-Židenice

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, Komenského 2, 664 41 Ořechov

Základní škola a Mateřská škola Střelice, Komenského 2/585, 66 447 Střelice

 

Vzdělavatelé

Stálí členové

Vysoké školy

Střední školy

Přizvaní členové

Základní školy

Mateřské školy

Instituce

Stálí členové

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Jihomoravský kraj

Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví JMK.

Tripartita

Přizvaní členové

Česká školní inspekce

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Odborové organizace

Centrum vzdělávání všem

Úřad práce

Informační a poradenská střediska Úřadu práce

Zaměstnavatelé

Stálí členové

Krajská hospodářská komora jižní Moravy

Profesní cechy, společenstva a sdružení

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Firmy realizující výstavbu

Výrobci technologií a materiálů

Další firmy působící ve stavebnictví a souvisejících oblastech

 

 

 

Realizované aktivity:

KA05-1 Organizace kroužků (na SŠ pro žáky SŠ, ZŠ a MŠ, na ZŠ pedagogem SŠ)

KA05-2 Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe (mezi SŠ, mezi SŠ a ZŠ, mezi VŠ a SŠ)

KA05-3 Budování odborných pracovišť a středisek polytechnického vzdělávání při SŠ

KA05-4 Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků a managementu škol

KA05-8 Polytechnické kurzy, tábory a soustředění

Jihomoravský kraj Aktivní projekty