Další informace

Další informace

Rámcový plán úseku odborného výcviku

 

Poskytování osobních ochranných prostředků pro žáky

PDF Směrnice o poskytování osobních ochranných prostředků

Jihomoravský kraj Aktivní projekty