Fotogalerie úseku teoretického vyučování

Fotogalerie úseku teoretického vyučování

 

                                                                                     ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Níže naleznete zprávy a fotogalerie z výletů, exkurzí, přednášek a dalších akcí, kterých se žáci školy zúčastnili.
Aktuální dění můžete sledovat na našich sociálních sítích FACEBOOK a INSTAGRAM

Více fotografií v lepší kvalitě pak najdete ZDE.

 

12.12.2023

Exkurze - Keraservis Centrum Kaštanová, koupelnové studio

 

11.12.2023

Exkurze - Jika Znojmo

Tradiční tuzemská značka koupelnového vybavení JIKA Znojmo letos slaví 145 let své výroby. Žáci naší školy mohli zhlédnout vzorkovnu značek Jika a Laufen. Poté se vydali na prohlídku provozu. Laboratoře, sklad jílu a ostřiv, výrobu sádrových forem a haly s tlakovým litím a roboty. Navštívili  také výrobu s ručním zpracování.

 

7.12.2023

Zájezd - Předvánoční Vídeň

Více fotografií najdete ZDE

 

5.12.2023

Mikuláš v MŠ

Celkem 14 žáků udělalo skvělý program pro děti z mateřské školy.
Než se nachystal Mikuláš s čerty a anděly, psali děti dopisy pro Ježíška do námi předpřipravených obálek. Kluci dětem zahráli na kytaru a jiné hudební nástroje, vychovatelka Lenka Böhm ve všech třídách přečetla krátký mikulášský příběh, potom Mikuláš s čerty a anděly obešli třídy a předali nadílku.
Nakonec všechny děti dostaly vyrobené placky (magnety) s vánoční tematikou.
Děkujeme všem zúčastněným za skvělou akci.

 

1.12.2023

Exkurze - zkušebna nábytku

Ve zkušebně lze provádět veškeré zkoušky dřevěného a čalouněného nábytku, testovat mechanické, fyzikální, chemické vlastnosti nábytku, stanovit emise formaldehydu a VOC látek dle norem EU. Akreditovaná zkušebna vydává zkušební protokoly a provádí testy pro značku Česká kvalita. Ve spolupráci s univerzitní zkušebnou STV jsou vydávány příslušné certifikáty výrobků.

Zkušebna nábytku byla založena jako první zařízení tohoto druhu v ČSSR v roce 1966. V současné době je jako jediná v České republice schopna provádět komplexní zkoušky těchto uvedených výrobků a materiálů:

• Židle
• Stoly
• Úložný nábytek
• Lehací nábytek
• Kancelářsky nábytek
• Čalouněný nábytek

Exkurze se účastnili žáci nástavby, maturitní třídy N2 (nábytkáři)

 

29.11.2023

Přednáška - Jak se nestát obětí sexuálního násilí

Ve středu 29. 11. 2023 se žáci a žákyně 1. ročníku oborů Umělecký truhlář a řezbář, Čalouník
a maturitního oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva v doprovodu svých pedagogů zúčastnili přednášky na velmi aktuální téma. Přednáška se konala v příjemném prostředí Velkého Špalíčku v Brně.

     Přednášejícím byl mjr. Mgr. Jan Machuta, vedoucí mravnostního oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, služby kriminální policie a vyšetřování, který se aktivně podílí na odhalování
a vyšetřování nejzávažnější mravnostní trestné činnosti páchané na dětech.

V přednášce upozornil mimo jiné na nebezpečné situace a chování, kterým mladí lidé v současné době nezřídka čelí a zároveň ukázal možnosti jejich řešení. Hovořil o případech sexuálního

zneužívání nejbližšími lidmi, sexuálních útocích neznámých pachatelů i o současném trendu - mravnostní trestné činnosti páchané v prostředí internetu.  V závěru přednášky odpovídal na všetečné otázky přítomných chlapců i dívek.

     Přednáška byla nejen zajímavým doplněním výuky, ale přinesla také mnoho užitečných a praktických rad pro všechny přítomné. Shodli jsme se na tom, že to byl velice příjemně a užitečně strávený čas
a těšíme se na další zajímavá témata příštích přednášek.

 

29.11.2023

Exkurze - SPT Morvany 

 

10.11.2023

Ovocná Ovocná alej pod poldrem

Zapojili jsme se do výsadby "OVOCNÁ ALEJ POD POLDREM"

Městská část Brno-Bosonohy: "V aleji pod poldrem bylo 10. a 11. listopadu vysázeno 23 nových ovocných stromků. 11 jabloní, 7 hrušní a 5 slivoní zasadili nejen dobrovolníci z Nadace Partnerství , která dotaci v částce téměř 100. 000,- Kč poskytla, ale také místní spolky, školy a kluby. Každý stromek byl osazen pamětní cedulkou, označující jeho patronství.

Nechyběl dětský kulturní program. Po sobotním slavnostním otevření ovocné aleje se podával čaj, punč a párek v rohlíku. Pro děti byla přichystána lesní podzimní stezka s úkoly v blízkém okolí, která bude přístupná až do konce listopadu.
Celá akce probíhala ve velmi pohodové atmosféře. Všem patří poděkování za krásnou spolupráci. Velký dík patří také Klara Jirkovska a místostarostovi, Martin Rozmarin"

 

8.11.2023

Exkurze - Korado

Díky panu Luboši Rydlovi jsme absolvovali skvělou exkurzi ve firmě KORADO v České Třebové!
Třída instalatérů 2. ročníku se zúčastnila s 19 žáky. V Koradu nás pan Luboš Rydlo přivítal a měli jsme přednášku o různých typech radiátorů, jejich inovacích a montáži. Během exkurze jsme si mohli prohlédnout výrobní proces od ocelových svitků, přes lisování, svařování až po balení.
Pro žáky bylo připraveno i drobné občerstvení, za což jsme velmi vděční.

Děkujeme Ing. Ivaně Bočkové, učitelce odborných předmětů, za organizaci exkurze

 

8.11.2023

Exkurze - čistička odpadních vod Modřice

Třída I2 v Modřicích v čistírně odpadních vod. Prohlédli jsme si nátoky odpadní vody z celého Brna a okolí. Prošli jsme mechanickou část čištění – česle, lapáky písku a štěrku a pak usazovací nádrže.
Dále jsme měli možnost nahlédnout do prostor dispečinku, strojovny a následovala obchůzka k aktivačním nádržím, kde probíhalo biologické čištění.
Studentům se líbilo kalové hospodářství a bioplynové nádrže. Je pravda pravdoucí, že jednou vidět je lepší než stokrát povídat.

 

6.11.2023

Bezpečná zimní jízda

Na začátku listopadu se třídy PT/N1 a PT/N2 zúčastnili bezpečnostně preventivní akce na polygonu Brno.

Žáci na vlastní kůži zažili rizikové situace - Smyk, jízda na kluzkém povrchu, převrácení vozidla při dopravní nehodě (trenažer) a další.
Na akci se také prezentovali složky IZS JMK s ukázkou vozového parku a armáda ČR s Tatrou 810

 

23.10.2023

Projekt Krokus

Žáci třídy UŘZD1 ze SŠSŘ Brno-Bosonohy se zapojili do Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze (resp. s brněnskou pobočkou). V rámci této aktivity jsou školám zdarma poskytnuty cibulky žlutých krokusů. Jsou vysazovány jako připomínka 1 500 000 židovských dětí, které zemřely během holocaustu. V Evropě se této aktivity účastnilo v minulých letech přes 55 000 studentů ročně.

V kvalitních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února. Tato součást vegetačního cyklu spadá přibližně do období, kdy je připomínán Mezinárodní den památky obětí holocaustu (27. ledna). Žlutá barva květů symbolizuje žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit během nacistické vlády. Zmíněný projekt tak nabízí konkrétní možnost, jak nejen přiblížit tematiku holocaustu mladým lidem, ale také uctít památku nevinných obětí a informovat o nebezpečí rasismu nebo nesnášenlivosti zvláště ve světle současných světových událostí.

 

20.10.2023

Exkurze - poznávání dřevin

Poznávání dřevin podle koruny, kmene, kůry, listů, jehličí, plodů. Žáci po exkurzi zvládli poznat základní jehličnaté a listnaté dřeviny nastojato.
Součástí exkurze byl sběr vzorků pro den otevřených dveří.. Exkurze se účastnili žáci UŘZD 3 a NDV 2.

 

19.10.2023

Přednáška - Drogová kriminalita a my v roce 2023

Ve čtvrtek 19. října 2023 se žáci 3. ročníků učebních oborů truhlář, mechanik plynových zařízení a strojní mechanik a žáci 3. ročníku maturitního oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva zúčastnili další z plánovaných preventivních přednášek tohoto pololetí školního roku „Drogová kriminalita a my v roce 2023“.

     Přednášející - pplk. JUDr. Jaromír Badin - je vyšetřovatel - vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní je vedoucím protidrogového  oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

     Beseda  v příjemných prostorách Velkého Špalíčku byla doplněná zajímavou a pestrou prezentací o nejčastěji zneužívaných omamných a psychotropních látkách, jejich vlivu na lidské zdraví a osudy, doplněná o reálné případy kriminality, spojené s ilegální výrobou
a s prodejem drog a s vysvětlením základních principů trestní odpovědnosti.

 

4.10.2023

Přednáška - Nauč se to

Schopnost učit se je osvojená dovednost. Tuto dovednost si dokáže získat a rozvíjet každý
z nás. Bohužel  se však setkáváme s mnoha mýty v oblasti učení a je těžké zjistit, které metody nám opravdu pomohou a  kterými se jen frustrujeme. 

Díky plánované vzdělávací přednášce „Jak se efektivně učit“, které se ve středu 4. října v příjemném prostředí Velkého Špalíčku zúčastnili naši studenti 1. ročníku maturitního nástavbového studia, se spolu s ostatními dozvěděli:

-        Co je to učení? Jaké jsou jeho fáze? Jak zvýšit motivaci do učení a jak v něm hledat smysl?

-        Jak lidé přijímají informace? Jak funguje lidská paměť a jak ji procvičovat?

-        Jak zvýšit motivaci do učení a jak v něm hledat smysl? Co je to iluze vědění a jak se jí vyhnout?

-        Jak funguje metoda opětovného čtení? Za jakých okolnostní je efektivní a kdy ne?

-        Jak funguje metoda vybavování? Jak efektivně používat mnemotechnické pomůcky?

-        Co je to metoda rozloženého, prokládaného či variabilního učení?

-        Co je to Leitnerův box a jak nám pomůže zapamatovat si maximum informací?

-        Jak si vybrat tu nejlepší metodu učení pro sebe a zavést ji trvale do praxe?

Bc. Matěj Krejčí si připravil přednášku, jejímž smyslem bylo předat studentům ucelený soubor metod, které jim pomohou efektivně se učit, zvednout jejich motivaci do učení a zvýšit jejich studijní efektivitu. Přednáška byla interaktivní formou, svým názorem a odpovědí se mohl zapojit každý účastník, na závěr všichni dokonce soutěžili.

Líbilo se nám a dáváme známku 

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

13.12.2022

Exkurze - Bezbariérový tréninkový byt

Dne 13.12. proběhla s žáky třídy I1 exkurze do bezbariérového tréninkového bytu, což je byt, ve kterém si mohou lidé po těžkých nemocích nebo po úrazech vyzkoušet práci s pomůckami usnadňující jejich každodenní život, tzn. instalační zařízení a nábytek. Žáci se mohli seznámit nejenom se zařízením takového bytu a jeho funkcí, ale také s projektováním bezbariérových bytů a domů a byli obeznámeni s častými chybami při zařizování bezbariérových staveb. U většiny zařízení viděli i do útrob a bytem provázel sám člověk, který byt projektoval. Exkurze dle mého názoru byla velmi přínosná.

13.12.2022

Přednáška - Jak se bránit šikaně na internetu

V úterý 13. prosince se studenti maturitních a učebních oborů 1. – 3. ročníků zúčastnili přednášky v Divadle Bolka Polívky v Brně.

Bc. Matěj Krejčí si připravil přednášku, jejímž smyslem bylo předat studentům informace, jak se zachovat v případě hrozícího nebezpečí na internetu a jak mu předcházet.

Žijeme v době, kdy mobil, sociální sítě a internet je součástí našeho každodenního života. Ukazuje se, že dnešní studenti kontrolují svůj telefon zhruba každých 12 minut. Klikání, posouvání nebo doteky mobilu uskuteční až 2 617 krát za den. Internet a sociální sítě jsou již absolutní součástí jejich identity a tím se dostávají do nebezpečí. Velká část společnosti, i když má tisíce přátel na sociálních sítí, tak i přesto vykazuje znaky úzkostí a osamělosti. Což vede k náchylnosti na internetu.

Díky přednášce se studenti dozvěděli, jak a s kým komunikovat na internetu, jak zvládat online šikanu, jak chránit své profily a svá zařízení, jaké techniky manipulace využívá internet a predátoři, jak přistupovat bezpečně k internetu a sociálním sítím, co konkrétně ovlivňuje naše přemýšlení na internetu a které nástroje použít na rozvoj vlastní zodpovědnosti. Jaké jsou základy digitální etikety a hygieny

23.11.2022

Přednáška - Nehodou to začíná

Ve středu 23. 11. 2022 se zhruba 300 žáků v doprovodu třídních učitelů zúčastnilo napříč všemi ročníky a vzdělávacími obory interaktivního preventivně edukační pořadu pro studenty ve věku 15-20 let „Nehodou to začíná“.

Pořad je určen všem začínajícím i budoucím řidičům motorových vozidel. Nebyla to určitě nudná přednáška, ba naopak velmi zajímavý až zábavný pořad, využívající interaktivní prvky, které studenty vtáhly do dění. Projekt má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení. Už samotný název projektu říká, že dopravní nehoda spustí řadu nepříjemností, a proto je vždy lepší nehodě předejít.

Pořad se zabýval problematikou rozptýlení mobilním telefonem, dodržování bezpečné vzdálenosti a rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů i správnému technickému stavu vozidla. Upozorňoval na nebezpečí užívání návykových látek ve vztahu k řízení a simuloval poskytnutí účinné první pomoci po autonehodě.

Projekt „Nehodou to začíná“ navazuje na úspěšnou realizaci v letech 2016-2019, během které si vybudoval dobré jméno u škol i studentů, podařilo se zasáhnout obrovskou cílovou skupinu, cca 77 tisíc účastníků přednášek. Své příznivce si našel i prostřednictvím působení na sociálních sítích.

Je zajímavý svým zpracováním, které je založeno na odborné přednášce kombinující interaktivní prvky i zážitkovou výuku. Každý návštěvník pořadu měl příležitost zapojit se do praktické ukázky, ovlivnit vývoj pořadu a vlastními silami poukázat na správný či špatný postup při řešení problematických situací vycházejících z chybného jednání v silničním provozu.

Projekt „Nehodou to začíná“ byl schválen komisí pro tvorbu programů prevence škod, správní radou ČKP, Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem dopravy ČR. Je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a společností DEKRA CZ a.s.

     

16.11.2022

Exkurze - Egypt - Tutanchamon a jeho hrobka a poklady

Dne 16. 11. 2022 se konala exkurze třídy URZD1, která navštívila na brněnském výstavišti výstavu Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady. Žáci se zde seznámili se starobylou kulturou a odnesli si zážitky spojené s vědomostmi o starobylé civilizaci dávného Egypta. Díky unikátnímu způsobu expozice a audio průvodci, jsme byli vtaženi do objevitelského příběhu archeologa Howarda Cartera, v mysli jsme se přenesli tisíce let v čase.

Výstava byla skvělým doplňkem k učivu dějepisu, dějin umění i literatury a inspirovala žáky k zájmu o starobylé civilizace. 

   

15.11.2022

Exkurze - Furch Guitars

V úterý 15. 11. 2022 navštívili žáci třídy SP2 a N2 firmu Furch Guitars, zabývající se již 41 let výrobou akustických kytar. Kytary Furch jsou expedovány téměř do celého světa a patří v hudebním světě ke špičce.

Žáci mohli vidět například ruční opracování dřeva, stabilizování dřeva v sušárně, vkládání výztuže do krku kytar, broušení, lakování, natahování strun, inkrustaci, ale i práci robotů a CNC strojů. Třída SP2 si mimo jiné prohlédla celý výrobní areál po stránce stavební, protože firma sídlí v budově starého vodního mlýna, ten již není funkční.

Exkurze byla zajímavá a pan průvodce se nám velmi hezky věnoval. 

10.11.2022

Exkurze - Tondach

Dne 10. 11. 2022 se konala exkurze třídy I3 a Z/KOM3 do závodu Šlapanice – firmy Wienerberger CZ, pobočka Tondach. Exkurze se zúčastnilo 20 žáků třídy instalatérů a celá třída kominíků a zedníků. Exkurze započala proškolením BOZP a oblečením ochranných pomůcek. Za doprovodu dvou mistrů výroby jsem prohlédli haldovny materiálu, mletí, tváření, lisování, sušení a výpal výrobků. Naši pánové mohli vejít do sušárny cihel a zakusit vlhkost a teplotu v tomto prostoru. Také jsme se mohli podívat do kolového mlýna, což u některých bylo opravdu velkým zážitkem.

1.11.2022

Přednáška - Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež

V úterý 1.11.2022 jsme absolvovali další plánovanou přednášku „Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež“ v Divadle Bolka Polívky v Brně, která byla jednak doplněním některých témat výuky občanské nauky, ale také součástí preventivní výchovy žáků.

Přednášejícím byl plk. JUDr. Jaromír Badin – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie halvního města Prahy.

Během zajímavé besedy hovořil především o těchto tématech:

1. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech (šikana, týrání, domácí násilí, zanedbávání, zneužívání, vandalismus, agresivita)

2. Úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking)

3. Zneužívání návykových látek a závislost na nich (alkohol, drogy, nikotin)

Přednášky se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníku a maturitní nástavby - třídy I2, MPZ/ZAM3 a PT2.

   

20.10.2022

Přednáška - Jak se nestát obětí sociálních sítí

Dnešní doba je typická velkým rozvojem technologií. Internet, chytré telefony, tablety a také sociální sítě. Mladí lidé zde tráví více času, než si dokáží připustit. To však mění jejich vnímání reality, aniž si sami uvědomují, jakým způsobem. Rada: „Nepoužívej ten telefon“, dnes nemůže obstát. Jak tedy mladým lidem pomoci, aby uměli s rozumnou mírou zacházet s chytrými telefony a sociálními sítěmi?

Na to jsme hledali odpovědi ve čtvrtek 20.10.2022 na přednášce „Jak se nestát obětí sociálních sítí“ v Divadle Bolka Polívky v Brně. Zúčastnili se žáci a žákyně tříd TR/UTR/Č1, TR1 a I1.

Díky přednášce jsme se dozvěděli mimo jiné: · Jak ovlivňují sociální sítě vnímání reality? Jak se za poslední léta změnilo chování a psychika uživatelů sociálních sítí? · Jak ovlivňuje sdílení velkého množství informací naše sebevědomí a zdravé vnímání sebe sama? · Jak se naučit zacházet
s chytrými telefony a sociálními sítěmi s rozumnou mírou? · Jakými způsoby můžeme rozvíjet naši paměť a soustředěnost v dnešní rušné době? · Jak dlouhodobě udržovat kvalitní vztahy? · Jak se pohybovat na sociálních sítích, co o sobě sdělovat a jak poznat, kdy hrozí nebezpečí?

Přednášky nám nabídla konkrétní kroky, které mohou mladí lidé zavést v běžném životě, aby dokázali „zůstat v obraze“ s technologiemi a sociálními sítěmi, ale zároveň se nestávali jejich obětí.

   

4.10.2022

Exkurze - MSV Brno

Dne 4. 10. 2022 se zúčastnily Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, jednoho z nejvýznamnějších průmyslových veletrhú ve střední Evropě, třídy PT1 a SP/PT2 a dne 5. 10. 2022 navštívila veletrh i třída I2 oboru instalatér.

Žáci získali povědomí o všech klíčových oblastech strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

 
 

3.10.2022

Exkurze - ČOV Modřice

Dne 3. 10. 2022 se třídy I2, SP/PT2 a I3 zúčastnily exkurze do ČOV v Modřicích.

Žáci se podívali na to, jak probíhá čištění odpadních vod z odváděných stok města Brna, Kuřimi, Želešic, Šlapanic, Ostopovic, Troubska, Veselky, Moravských Knínic, Lipůvky, Podolí u Brna a dalších 15 městeček nebo obcí
Žáci si prošli jednotlivé stupně čištění – mechanické, biologické i chemické, ale navíc si také prohlédli technologii sušení kalů s celou kalovou linkou,   spalování přebytečného bioplynu v plynových hořácích a kumulace v plynojemech, aktivační nádrže s oxickou nádrží a nakonec odtok vyčištěné vody přímo do řeky Svratky. Zajímavým místem celého areálu byl technicky a programově vybavený dispečink.

Po celou dobu se žákům věnoval a na otázky odpovídal pan Bc. Hejmalíček.

 29.9.2022

Exkurze - Anthropos

Ve čtvrtek 29. září se studenti 1. ročníku tříd UŘZD1 a NDV1 v rámci výuky dějepisu zúčastnili prohlídky s lektorským výkladem v Pavilonu Anthropos. Ten je součástí a jednou z budov Moravského zemského muzea a obsahuje rozsáhlou expozici o původu a vývoji člověka a počátcích jeho kultury.
V současnosti zde návštěvníci mohou zhlédnout i vystavený originál Věstonické Venuše.

Studenti si prohlédli stálé expozice se zajímavým a poutavým výkladem lektorky MZM, který jistě doplnil jejich znalosti, pozdravili mamuta, který je maskotem a symbolem Anthroposu, vyzkoušeli měkká křesílka, ve kterých rozjímali nad nejzajímavějšími exponáty.

Své dojmy a získané informace zpracují studenti v rámci seminární práce, s využitím jejich výtvarného nadání.

 
   

 

29.9.2022

Objevování Knihovny Jiřího Mahena

Ve čtvrtek 29. 9. vyrazili studenti UŘZD1 a NDV1 na exkurzi do ústředí Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Zevrubná prohlídka s fundovaným výkladem paní knihovnice ukázala, co vše skrývá tzv. Schrattenbachův palác, kde knihovna sídlí už dlouhá desetiletí, a co v ní může být atraktivní pro mladé lidi, kteří se chtějí nejen vzdělávat, ale také bavit.

   

27.9.2022

Exkurze –  Poznávání dřevin

Dne 27.  září 2022 se třídy NDV1 a N1 navštívily okolí Brněnské přehrady, kde poznávali základní dřeviny na základě jejich charakteristických znaků. Žáci pozorovali habitus stromů a u jednotlivých dřevin sledovali tvar kmene a koruny, rozložení větví, strukturu kůry u jehličnatých a listnatých dřevin a také prozkoumávali, jaké je typické stanoviště pro danou dřevinu. K určování dřevin využili žáci nejen dendrologickou literaturu, jako klíč k poznávání dřevin, ale i aplikaci PlantNet.

V průběhu exkurze se žáci také věnovali sběru materiálu na školní herbář.

   
   

27.9.2022

Exkurze –  Praha

V úterý 27.  září 2022 vyrazili žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva na exkurzi zaměřenou na poznávání historických pozoruhodností Prahy. Žáci společně se svým pedagogickým dozorem navštívili Karlův most, Pražský hrad, V chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, obdivovali jeden z vrcholně barokních interiérů v ČR. Samozřejmě žáci nemohli vynechat ani návštěvu Staroměstského náměstí s celosvětově proslulým orlojem. Byl to výlet plný poznání a zážitků.

   
   

 

 

                                                                            ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

28.1.2020

Exkurze – teplárny Brno

Žáci tříd I/T3 a MPZ/ZAM2 se 28. 1. 2020 zúčastnili exkurze v brněnských teplárnách Červený mlýn, kde jim pracovníci ukázali prostory teplárny a vysvětlili procesy výroby a distribuce tepla. Pro žáky pak byly připraveny tři prezentace týkající se chodu teplárny, nabídky pracovních míst a benefitů společnosti a nakonec o povinnostech a zaměření jednotlivých pracovních pozic. Žáci si z exkurze odnesli nové vědomosti, zážitky a malý suvenýr od společnosti.

10.1.2020

Exkurze – Ivančice, výstava loutek

Dne 10. ledna 2020 se studenti třídy UŘZD – 2, s učitelem Mgr. et Mgr. Tomášem Müllerem, zúčastnili exkurze do Muzea v Ivančicích, kde byla již od 26. října minulého roku prezentována tematická výstava Loutky z dědovy skříně.

Jednalo se o unikátní a úzce zaměřenou prezentaci ojediněle ucelené sbírky loutek, kulis a celého loutkového divadla tak, jak jej vyrobil a používal k představením (nejen dětským) místní lidový řezbář a loutkař. Studenti mohli shlédnout nejen bohatou kolekci loutek, ale i řezbářské nástroje, rekvizity a kostýmy pro loutky. V neposlední řadě měli možnost shlédnout videoukázku, která zahrnovala celý výrobní proces loutky.

Druhá část exkurze zahrnovala návštěvu hlavního náměstí v Ivančicích, s přihlédnutím k barokním skulpturám a výstup na kostelní věž s výkladem pracovníka ivančického muzea.

Exkurze byla součástí výuky předmětu Dějiny výtvarného umění ve výše zmíněné třídě.

 

19.12.2019

Exkurze - vánoční Brno

Dne 19. 12. 2019 se žáci třídy MPZ/ZAM2 zúčastnili společně s třídní učitelkou Zuzanou Srokovou a paní učitelkou českého jazyka Šárkou Lipkovou exkurze po vánočních trzích. V rámci této prohlídky jim učitelka českého jazyka taky poskytla menší přednášku o Brněnských kostelích a zajímavostech (Kostel sv. Jakuba, Jošt na koni, verše Skácela u kašny, Brněnská radnice, Dům pánů z Lipé). Žáci měli také 20 minutový rozchod, kdy si mohli zakoupit na trzích horký nápoj.

19.12.2019

Exkurze - kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích

Dne 19. 12. 2019 se studenti tříd UŘZD 1, TR/UTR/Č2 a TR/UTR/Č 3 zúčastnili exkurze v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně – Zábrdovicích s učitelem Mgr. et Mgr. Tomášem Müllerem.

Exkurze byla zaměřená na koncepci barokního sakrálního prostoru, studenti se blíže seznámili se stavbou barokního chrámu, stavebním vývojem a současným stavem objektu. Během krátkého výkladu měli studenti také možnost nahlédnout do způsobu tvorby barokního obrazu, umístění oltářů, symboliky barokních soch světců a seznámili se s freskovou výzdobou stropu.

Návštěva objektu byla součástí předmětů Dějiny výtvarného umění, Dějiny umění a Dějepis ve výše zmíněných třídách.

 

5.12.2019

Exkurze – Thermona Rapotice  

Dne 5. 12. 2019 se třída IT3  zúčastnila exkurze do firmy Thermona se sídlem v Zastávce u Brna, v odloučeném areálu v Rapoticích.

Žáci byli proškoleni o BOZP a závodem nás provedl manažer montáží Petr Dědek.

Společnost Thermona  je českým výrobcemplynových a elektrických kotlů THERM. V současné době již není na trhu s plynovými kotli a elektrokotli jiná firma s ryze českou kapitálovou účastí. Společnost Thermona má sídlo v ČR, takže zisk řádně daní v České republice. Má více než 100 zaměstnanců, za které také odvádí pravidelně nemalé prostředky státu.

Termona vyrábí několik desítek typů kotlů. Kromě českého trhu, dodávají výrobky do více než20 zemí světa. Export tvoří více než 60 % produkce firmy. Sortiment tvoří plynové kotlevčetněkotlů kondenzačních a elektrokotle. Samozřejmě dodáváme i velké množství příslušenství, které nabízíme jako obchodní zboží. Jsou to především příslušenství ke kotlům především regulátory a termostaty, komponenty odtahů spalin, solární systémy pro ohřev vody atd. Vlajkovou lodí společnosti jsou pak tzv. kaskádové kotelny

   

 

23.10.2019

Exkurze – Laufen - Znojmo

Dne 23. 10. 2019 proběhla exkurze do závodu Jika Znojmo, kterou nám zajistila a pomohla uskutečnit Regionální hospodářská komora v Brně, Výstaviště 1, 648 04  Brno  zastoupená paní Ing. Tregerovou.

Zúčastnily se třídy instalatérů třetího a prvního ročníku v počtu 38 žáků.

Ve Znojmě se nás ujal ing. Žák a rozdělil žáky na 2 skupiny. Jedna zůstala na přednášce o výrobě firmy a druhá šla do provozu na prohlídku výroby.  Po té se skupiny vyměnily.

Žáci mohli vidět výrobu od haldování jílů a kaolínů, vážení, třídění, mletí až po výrobu sádrových forem, laboratoř, tlakové lití, glazování a robotické glazování na velkokapacitní lince až po sušení a výpal v peci a balení výrobků.
17.10.2019

Exkurze - Panas s.r.o.

Dne 17. 10. 2019 vyrazili žáci třetího ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva a žáci prvního a druhého ročníku oboru nábytkářská a dřevařská výroba na předváděcí akci firmy PANAS s.r.o. Praha-Kyje pod vedením Ing. Magdy Březinové a Ing. Jany Božekové.

Po příjezdu do sídla se nás ujal úspěšný absolvent naší školy pan Marek Jaša, který žákům sdělil, jaké stroje si mohou prohlédnout, a odpovídal na dotazy.

Naši žáci mohli detailně prozkoumat tyto stroje:

-       5 osé CNC centrum

-       nestingové centrum

-       vertikální a horizontální průchozí vrtací centra

-       automatické olepovačky hran

-       širokopásové brusky

-       tradiční stroje

Po odborné části naší exkurze jsme vyrazili na obhlídku do centra Prahy. 

 

16.10.2019

Exkurze - Tondach Šlapanice

Dne 16. 10. 2017 jsme se zúčastnili exkurze ve výrobním závodu Tondach ve Šlapanicích. Tato cihelna se zabývá výrobou cihelných bloků. Žáci mohli vidět výrobu těchto stavebních prvků od prvopočátku. Detailně jim byl vysvětlen postup výroby, viděli míchání hmoty, sušení, vypalování, balení a následnou přípravu na export. Firma Tondach používá nejmodernější materiály pro výrobu, do kterých investuje nemalé finanční prostředky. Exkurze byla pro žáky velmi přínosná a zajímavá.

 

23.10.2019

Exkurze - Laufen Znojmo

Dne 23. 10. 2019 proběhla exkurze do závodu Jika Znojmo, kterou nám zajistila a pomohla uskutečnit Regionální hospodářská komora v Brně, Výstaviště 1, 648 04  Brno  zastoupená paní Ing. Tregerovou.

Zúčastnily se třídy instalatérů třetího a prvního ročníku v počtu 38 žáků.

Ve Znojmě se nás ujal ing. Žák a rozdělil žáky na 2 skupiny. Jedna zůstala na přednášce o výrobě firmy a druhá šla do provozu na prohlídku výroby.  Po té se skupiny vyměnily.

Žáci mohli vidět výrobu od haldování jílů a kaolínů, vážení, třídění, mletí až po výrobu sádrových forem, laboratoř, tlakové lití, glazování a robotické glazování na velkokapacitní lince až po sušení a výpal v peci a balení výrobků.

10.10.2019

Strojírenský veletrh

Dne 10. 10. 2019 se naše škola zúčastnila strojírenského veletrhu konajícím se na brněnském výstavišti. Žáci měli možnost prohlídnout si nejnovější trendy z oblasti průmyslových technologií. Hlavním tématem veletrhu byla digitalizace průmyslu. V jednotlivých pavilonech nám vystavovatelé prezentovali výrobky z oborů svařování, povrchových úprav, slévárenství, chemie pro strojírenství, elektronika, energetika a mnoha dalších. 

     

                                                                            ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

28.1. 2019

Exkurze ve firmě teplárny Červený mlýn

Dne 28. 1. 2019 se žáci třídy I2, MPZ3, SPT1, SPT2 zúčastnili exkurze do teplárny v Brně. Přestože   doprava z důvodů sněžení mnohým žákům znemožnila příjezd do Brna, této akce se zúčastnilo celkem 20 žáků SŠSŘ Brno – Bosonohy. Ujala se nás paní Mgr. Žáková, která nás rozdělila do skupin a mohli jsme si prohlédnout celý provoz této teplárny za doprovodu pan Ing. Sedla.

 

7.11.2018

Exkurze ve firmě Innogy v Brně

Dne 7. 11.2018 proběhla exkurze ve firmě Innogy v Brně, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno-střed, v expozici Plamínek. Tuto zajímavou expozici absolvovali žáci oboru mechanik plynových zařízení třetího ročníku. 
Žáci se dozvěděli o historii plynárenství v Brně a v celé ČR. Prohlédli si vystavené exponáty – historické plynoměry, mincovní plynoměry, plynové loknovače, žehličky, ledničky a mlýnky, plynové spotřebiče. Vyzkoušeli si montáž nového plynoměru a vyzkoušeli detektor úniku plynu.

 

22.10.2018

Zahraniční cesta - Polsko Lodz

Dne 22. 10. 2018 jsme se s žáky studijního oboru stavební provoz tříd SP/PT1 a SP/PT2 zúčastnili zahraniční cesty do polské partnerské školy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych v Lodži v rámci projektu „Do světa“. Účelem návštěvy bylo prohloubení odborných znalostí a dovedností v oblasti stavebnictví a prohloubení stávající spolupráce se zmíněnou školou. Během pobytu byl pro nás připraven program, kde jsme se účastnily výuky odborných předmětů, jako je technologie, mechanika, CAD systémy a odborný výcvik. Po skončení výuky jsme poznávali krásy polského města Lodž a Zakopanego. Tato zahraniční cesta byla velkým přínosem, nasbírali jsme zde  mnoho nových poznatků, praktických i jazykových zkušeností.

17.10.2018

Exkurze ČOV Modřice 

Dne 17. 10. 2018 se třída I1 oboru instalatér zúčastnila exkurze do ČOV v Brně – Modřicích, Chrlická 552, 664 42 Modřice.
Čistírna odpadních vod v Modřicích, slouží k čistění odpadních vod přiváděných systémem kanalizačních stok z města Brna a jsou na ni napojeny ČOV ještě města Kuřim, a Modřice, obce Želešice, Česká u Brna., Šlapanice, Šlapanice-Bedřichovice, Ostopovice, Moravské Knínice, Lipůvku, Podolí, Ponětovice a Rozdrojovice. 
Žáci si prohlédli za odborného výkladu všechny fáze mechanicko-biologického čištění.

4.10.2018

FOR INTERIOR Praha

Dne 4. 10. 2018 žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva navštívili Mezinárodní veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků „FOR INTERIOR“ v Praze - Letňanech. Žáci si v jednotlivých pavilonech prohlédli novinky od českých i zahraničních firem a mohli načerpat mnoho zajímavých informací.

Zvláště se zájmem si žáci prohlédli tzv. „Muczka hall“, kde světoznámý umělec Joe Muczka jr. propojil umění a desing a předvedl využití tohoto propojení v interiéru. 

<img src="../files/Petr Foto /exkurze/EXKURZE 2018/zaří 2018

Jihomoravský kraj Aktivní projekty