Informace ke stravování

Informace ke stravování

 

>>> Přihláška a pokyny ke stravování zde <<<


 

Kontaktní osoba pro stravování a platby za ubytování:

Hana Sobková

+420 547 120 631

sobkova@soubosonohy.cz

  

Úhradu zálohy na stravování lze provést:

Bankovním převodem na účet  č. 62733621, kód banky: 0100, KS:0378. VS: osobní číslo strávníka

Složenkou, která bude vydána na požádání v pokladně ŠJ

Úhradou v hotovosti ve výjimečných případech v pokladně ŠJ

 

Cena stravného:

snídaně, přesnídávka a svačina     40,- Kč         

oběd                                                   45,- Kč

večeře                                                 40,- Kč

 

Objednávání stravy:

Strava se objednává internetovou objednávkou na stránkách školy www.soubosonohy.cz nebo ISICkartou přes terminál ve ŠJ nebo budově internátu, a to 1 den předem do 10.00 h. Přihlašovací údaje k internetovému objednávání stravy, číslo strávníka a aktivaci ISIC karty pro stravování Vám zajistí účetní na pokladně školy (tel. 547120631, email:  sobkova@soubosonohy.cz). Pokud nejsou na „kontě“ peníze, nelze stravu přihlásit!

Odhlášení objednané stravy:

Již objednanou stravu lze odhlašovat 1 den předem do 10.00 h.

 

U záloh nad Kč 4 000,- se k 30. 6. provádí vyúčtování a nevybraná záloha na stravu se vrací zpět na účet uvedený v přihlášce, popř. se přeplatek na stravu převede do následujícího školního roku.

Záloha do Kč  4 000,- bude automaticky převedena do následující školního roku. Pokud žák ukončí studium, bude mu přeplatek vrácen na účet uvedený v přihlášce.

Přihláška ke stravování je platná pouze pro konkrétní školní rok. V následujícím školním roce je nutné vyplnit novou přihlášku ke stravování.

Jihomoravský kraj Aktivní projekty