Základní informace

Základní informace

Škola je zaměřena na poskytování špičkového vzdělání a výchovy pro žáky nejen z jihomoravského regionu.

Školní areál vše v jednom

Součástí školního areálu SŠSŘ B-B je komplex budov, který zahrnuje:

Budovy pro teoretické vyučování

Moderní komplex dílen pro jednotlivé profese

Domov mládeže

Vlastní jídelna

Tělocvična s posilovnou

Venkovní hřiště

Tento komplex poskytuje žákům ideální prostředí jak pro získání kvalifikace v různých oborech, tak pro aktivní trávení volného času.

Moderní vzdělávací metody

V rámci modernizace dochází k nahrazování tradičních učebnic moderními výukovými metodami. Letos bude zavedeno používání elektronických učebnic a cizojazyčných online slovníků, což přispěje k obohacení výuky a zajímavějšímu způsobu poznávání nových informací.

Spolupráce s průmyslovými partnery

Pro praktickou výuku a přípravu žáků na reálné pracovní prostředí spolupracuje škola s různými průmyslovými partnery, od cechů a stavebních firem až po živnostníky. Tato spolupráce umožňuje žákům absolvovat odborný výcvik formou stáží a individuálního výcviku u spolupracujících firem již během studia, čímž získávají cenné praktické zkušenosti.

Finanční podpora a investice

SŠSŘ B-B pravidelně získává dotace z krajských i evropských fondů, které jsou směřovány do materiálního a technického vybavení školy a profesních kurzů. V nedávné době bylo investováno více než 150 000 000 Kč do zařízení moderních dílen s nadstandardním strojním vybavením, což přispělo k vytvoření optimálních podmínek pro vzdělávání.

Ubytování pro žáky

Součástí školního areálu je také domov mládeže pro 360 ubytovaných, kteří mají k dispozici moderní dvou a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a bezdrátovým přístupem na internet. Toto ubytování je dostupné jak pro vlastní žáky, tak pro studenty z různých škol v Brně.

Podpora od sponzorů

Další důležitou součástí vzdělávání na SŠSŘ B-B je spolupráce s řadou sponzorů z domácích i zahraničních stavebních firem, kteří poskytují žákům veškeré potřebné vybavení jak pro výuku, tak pro odbornou praxi.

Jihomoravský kraj Aktivní projekty