Přehled projektů

Přehled projektů

Naše škola je zapojena v projektech Evropské unie.
Další aktivity jsou směřovány k projektům MŠMT a výzvám Jihomoravského kraje.

PROJEKT EDUGRANT

Naše škola je zapojená do projektu EDUgrant.

 

 

Projekty financované Evropskou unií

Integrovaný regionální operační program

Multifunkční prostor pro odborný výcvik na výuku modulových zdících systémů a dřevodomků

Azylový, migrační a integrační fond

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II

Regionální operační program

Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje

Regionální vzělávací centrum

Operační program pro Výzkum, vývoj a vzdělávání

Polygram - podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jimohoravském kraji


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

OPVK_logolink

Projekty JMK

Implementace KAP JMK II. (IKAP JMK II.)

Dotační program „Do světa“

Projekty MŠMT

České ručičky

Logo_C_rucicky

Česko - rakouský projekt

Jihomoravský kraj Aktivní projekty