Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek 2024 

 stanovené ředitelem školy/zkušební komisí pro všechny obory vzdělání

 

INFORMACE K OPRAVNÝM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Uchazeč oznámí písemně řediteli školy v jakém termínu, v souladu s odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat.

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

klikni pro vytištění žádosti o vykonání JZZ zkoušek

 

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty