Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 - 2. kolo

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 - 2. kolo

 

 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚPRAVY PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY  PŘIHLÁŠKA 

 

Čtyřletý obor - KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Nábytkářská a dřevařská výroba 21

 

Umělecké obory - KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Umělecký truhlář a řezbář (3leté) 14
Uměleckořemeslné zpracování dřeva (4leté) 10

 

 Tříleté obory - KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Zedník 14
Tesař 12
Truhlář 20
Čalouník 3
Klempíř 10
Pokrývač 6
Instalatér 6
Mechanik plynových zařízení 12
Kominík 15
Strojní mechanik 7

 

Nástavbové studium - KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ 

Stavební provoz 9
Provozní technika 8
Nábytkářská a dřevařská výroba 8

 

Zkrácené studium - KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Zedník 4
Tesař 7
Truhlář 2
Čalouník 3
Klempíř 6
Pokrývač 10
Instalatér 8
Mechanik plynových zařízení 9
Kominík 9 

 

Důležité termíny

Termín podání přihlášky: DO 24. 5. 2024

Nahlédnutí do spisu přijímacího řízení žáka: 18. - 20. 6. 2024

Zveřejnění výsledků: 21. 6. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz

Podáním výpisu vytištěného z online systému.

Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Důležité změny:

Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

Určení priority jednotlivých škol:

Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.

Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.

Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

 

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

Kdy se bude konat jednotná přijímací zkouška (JPZ)?

12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby

16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Kdy budou náhradní termíny JPZ?

29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Kdy se bude konat školní část přijímací zkoušky?

od 2. ledna do 15. ledna 2024 - talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění

od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Kdy se budou konat náhradní školní přijímací zkoušky?

od 26. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další důležitá data 1. kola

10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu

15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

Více informací zde 

 


 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty